جشنواره در قاب تلویزیون

برنامه سحر تبریز میزبان حضور دبیر کل سومین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز، دکتر مهدی محمدزاده

   

سومین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز میزبان رسانه Kudus hilal ulusal kanal 5 از کشور ترکیهمصاحبه رسانه الکوت از لبنان با دکتر میرزایی، دبیر اجرایی و هنری جشنوارهمصاحبه رسانه Hilal Tv با هنرمندان بین الملل


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.