داوری بخش ملی

برای مشاهده تصاویر در سایز اصلی، بر روی آنها کلیک کنید.

داوری بخش ملی - 96   
  

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.