ورکشاپ ها

استودیوی شیشه گری سنتی

سومین جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز - ورکشاپ سومین جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز - ورکشاپ 

کارگاه آموزشی نقاشی سنتی روی احجام و پوست شتر.
استاد: مالک محمد عبد الرحمن ( پاکستان)
  

کارگاه آموزشی نقاشی و خراش روی چوب.
استاد: آقای محمد نعیم شهزاد (پاکستان)

  

کارگاه آموزشی ساخت ارسی و آیینه کاری.
استاد: فرشته ساعدیکارگاه آموزشی، سخنرانی جناب آقای دکتر عباس اکبری.
موضوع: ضرورت رجوع و گریز از سنت در آفرینش های هنری معاصر.


  ​​​​​​​

تقدیم لوح هنرمندان و استادکاران کارگاه آموزشی سومین جشنواره خلاقیت و نوآوری تبریز از جانب دکتر شمیلی، مدیر کمیته برگزاری کارگاهها

       

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.