مراسم افتتاحیه

برای مشاهده سایز اصلی تصاویر، بر روی آنها کلیک کنید.
 

افتتاحیه جشنواره- دکتر کی نژاد (ریاست دانشگاه)- ارسیکا افتتاحیه جشنواره- دکتر محمدزاده (دبیر علمی)- ارسیکا افتتاحیه جشنواره- دکتر جنتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)- ارسیکا افتتاحیه جشنواره - آقای خالد ارن(رییس مرکز ارسیکا)- ارسیکا افتتاحیه جشنواره -دکتر نزیه معروف (رییس برنامه توسعه صنایع دستی استانبول)- ارسیکا افتتاحیه جشنواره - ارسیکا افتتاحیه جشنواره - ارسیکا افتتاحیه جشنواره - ارسیکا افتتاحیه جشنواره - ارسیکا افتتاحیه جشنواره - ارسیکا افتتاحیه جشنواره - ارسیکا افتتاحیه جشنواره - ارسیکا افتتاحیه جشنواره - ارسیکا

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.