مراسم ورود و استقبال از میهمانان

برای مشاهده سایز اصلی تصاویر، بر روی آنها کلیک کنید.
 

مراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکا مراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکامراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکا مراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکامراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکا مراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکامراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکا مراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکامراسم ورود و استقبال از میهمانان - ارسیکا

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.