اسامی راه یافتگان به مرحله دوم

اسامی راه یافتگان به جشنواره ملی نگار گری در بخش گل و مرغ
 
توضیحات کد آثار پذیرفته شده
 
نام و نام خانوادگی ردیف
یا علی بن موسی الرضا- بته جقه 231-230 آتشی چوان سمیه 1
  182 آقا محمدی حبیب 2
  22 آقامیری سارا 3
  2-1 براتی کرسکانی نسیم 4
  290 برزویی جواد 5
  201 پاشایی الناز 6
خلوتگه خورشید 69 جوادی ساناز 7
  180 حسن پور ندا 8
  74-73 خلج پریسا 9
گلدان پاپیه ماشه زیرلاکی 279 راجی سهیلا 10
امام رضا (ع)- نسیم وصل 233-232 رحیمی شادباد لیلا 11
  70 رستگارپناه زهرا 12
  197-189 رفیعی میلاد 13
 
 
 
101-100 سبحانی آرمین 14
  298 سلمانی مینا 15
  88-86 سیدفتاحی محسن 16
  280 سیفی نیلوفر 17
  47 شیروانی معصومه 18
  87 (صافی اصفهانی زهرا (مریم 19
  258 صبری لیلا 20
ترنج-بته جقه 104-103 ضیایی طبا طبایی اکرم 21
  253 عظیمی رحیم 22
گل زنبق 68-67 عیسی زاده اعظم 23
  205 فتح اللهی مرندی طاهره 24
  220 فقیهی میترا 25
  14-13 قاضی زاده ممقانی شهلا 26
  116 قنبری ناصر 27
    کریمی رعنا 28
گل رویا- غلغله حیات 57-55 لامعی هروانی مریم 29
  71 لطفی رقیه 30
  215
 
متفکر آزاد مریم 31
  269
 
مجرد مقیطالو محمد 32
گل و جغد 213 محمدزاده جعفر 33
  62 ملک محمدی مینا 34
  289 نقش آفرین جواد 35
 

اسامی راه یافتگان به جشنواره ملی نگار گری در بخش تشعیر
 
توضیحات کد آثار قبولی نام و نام خانوادگی ردیف
ضامن آهو- تشعیر آسمان 59-58 اسدی زهرا 1
 
 
6 اسکندری سهیلا 2
مرگ رستم 21 آقامیری سارا 3
کمان- نبرد اهریمن 17-16 رضوی دهکردی گلنوش 4
هشدار به سبک زندگی در جهان امروز 37 سیدی میرمهدی 5
  241-240 شاکری مریم 6
موسی و اژدها 4 شاهی فخر آتوسا 7
  295 عطاپور هاله 8
سیمرغ و اژدها 24 علیخانی سنگری لیلا 9
  238 قربانی فاطمه 10
  46 کشتگر قاسمی ریحانه 11
  28 مدرسی پرنیا 12
(معراج پیامبر (ص   محجوب نگین 13
  35 محمدی نژاد کمار علیا مونا 14
حاشیه تشعیر-شمسه تشعیر 282-281 نجفی حقیقی سارا 15
گرفت و گیر 248-19 نظامی سهراب 16
  196 هاشمیان المیرا 17
جلد قرآن- حاشیه مطلا 85-84 یوسفی نیا شهلا 18
 
 
 
اسامی راه یافتگان به جشنواره ملی نگار گری در بخش نگارگری
توضیحات
 
کد آثار قبولی نام و نام خانوادگی ردیف
(معراج پیامبر(ص   ابوالحسن مقدمی سودا 1
سیاوش 83 احمدی ورجانی حسن 2
بلقیس و سلیمان 246 آذرباد لاله 3
سعی 6 آقامیری امیرحسین 4
حضور 20 آقامیری سارا 5
  208 الهامیان غزاله 6
جنگ رستم و فیل سفید 217 امیرپور احسان 7
مسجد پیامبر 188 بهرام شتربان باقر
 
8
خسروپرویز در شکارگاه 199 پاشایی الناز 9
طوفان نوح 182 تقی زاده نجار نیره 10
  285 جاهد ساری نصیرلو سهیلا 11
  96 جعفری دهکردی ناهید 12
    چغامیرزایی سهیلا 13
  51-50-49 حسینی تکتم 14
  227 رشیدی سمیه 15
دیو چو بیرون رود 19 رضوی دهکردی گلنوش 16
  276 زادامیری سمیه 17
پیوند 274 زرنگ شیوا 18
قیامت 40 سعادتی رها 19
حجاب 38 سیدی میرمهدی 20
  243-242 شاکری مریم 21
چوقان-توبه حضرت یونس 5-3 شاهی فخر آتوسا 22
دختر هفتواد 294 شفیع پور مقدم هاجر 23
هدی خوان 60 شیخی کوثر 24
  237 صالحیان الهام 25
اردشیر و سودابه 185 ظاهر عادل 26
  44 عسگری ثریا 27
زائر- گل در برو می در کف- دایره نواز 267-255-254 عظیمی رحیم 28
ایثار 25 علیخانی سنگری لیلا 29
نجات یافتن یوسف از چاه
شاه عباس-ساربان و شتر
66-65-64 عیسی زاده اعظم 30
  198 غلامحسنی رقیه 31
  221 فقیهی میترا 32
یوسف پیامبر 239 قربانی فاطمه 33
مثنی سازی 250 کاشانی شیوا 34
  296 کیهانی خدیجه 35
خیام 31 گونه زاده آسیه 36
  214 محمدزاده  جعفر 37
  36 محمدی نژاد کمار علیا مونا 38
مثنی سازی اثر رضا عباسی 27 مدرسی پرنیا 39
مدافع حرم 110 منوچهری گلجو فریبا 40
  43 نادعلی پور زهرا 41
  63 هاشمی سیده سحر 42
رستم 7 وطن خواه خانق محمود 43
  109
 
یزدی ماجده 44


اسامی راه یافتگان به جشنواره ملی نگار گری در بخش تذهیب
توضیحات
 
کد آثار پذیرفته شده نام و نام خانوادگی ردیف
  193 ابراهیم زاده فتانه 1
 
 
265 آذرباد لاله 2
  229 اسداللهی محمد 3
  108-107 اسکندری سهیلا 4
  77 اسماعیلی نرگس 5
خاطره 61 آقامیرزایی رضوان 6
  54-53 اگوش بهاره 7
شمسه 287 آهنی  لاله 8
  80-79 آیت اللهی سیده حمیده  9
ترصیع 210-209 بهاری عیسی لو فاطمه 10
  97 بهمنی علی 11
  207 پاشایی الناز 12
شمسه 203 پویان مجد آزیتا 13
(معراج پیامبر (ص   تلیکانی مونا 14
  284 حاج اسد پوررزمی گلسا 15
  249 حاج اسدپور رزمی مهسا 16
  82-81 دولیخانی زهره 17
شمسه 234 رستگار اسگندانی ندا 18
  191-190 رفیعی میلاد 19
حلیه 93 زارعی قلعه جق فاطمه 20
شمسه 91 سلیمانی زهره 21
درگاه 105 سیدان زهرا 22
طرح جلد قرآن 10-9 شاهی زینب 23
شمسه 33 شانه ساز زاده سمانه 24
  293 صبری لیلا 25
شمسه 23 صفائیان اوندری طه 26
  52 طهماسبی راد محسن 27
  226-225-224 ظهرابی مهدی 28
  45 عسگری ثریا 29
  12 فخیم فاطمه 30
  291 فرضی زهرا 31
  268 فریدوندی آرام 32
  75-76 کرمی محمد 33
شمسه 42-41 کوچک یزدی آزاده 34
شمسه 30 گونه زاده آسیه 35
شمسه 29 مدرسی پرنیا 36
طرح جلد 48 مسعودی زینب 37
  200 مسینه اصل مریم 38
کتابی 192 مهدیی آزاده 39
  111 موحدی اصل زینب 40
  102 میرزا محمدی فاطمه 41
نقش و نشان 183 نان خور بناب یلدا 42
  228 وحدانی زهرا 43
      دانش قراملکی کاظم 44

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.