هیئت انتخاب آثار جشنواره ملی نگارگری در مرحله دوم

- داوران محترم بخش تذهیب و گل و مرغ
۱.  رحیم چرخی
۲. دکتر کریم میرزایی
۳.  جهانپری معصومی
۴.  خلیل لطفی
۵. مجید ارفعی

- داوران محترم بخش نگارگری و تشعیر
۱. رحیم چرخی
۲. دکتر کریم میرزایی
۳. سعید معیری زاده
۴. ولی جوادی آذر
۵. حبیب مرادی

• هیئت داوران در بخش آثار برگزیده متعاقبا اعلام خواهد شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.