بخش ملی

در بخش ملی دو رویکرد رقابتی و برپایی نمایشگاه مطرح است. بخش رقابتی به 4 زمینه هنری نگارگری، تذهیب، تشعیر و گل و مرغ اختصاص یافته است که توضیحات بیشتر در این خصوص در قسمت فراخوان گنجانده شده است. در بخش دیگر در زمینه سایر هنرهای اسلامی همچون فلز، سفال و سرامیک، شیشه و چوب نمایشگاهی از دستاوردهای هنری در سطح ملی برپا خواهد شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.