برگزیدگان بخش بین الملل جشنواره 94

1. فرش و گلیم بافی

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

ناجت سالم

تونس

3000

دوم

ماماجان رجبوا

ازبکستان

2000

سوم

فتخعلی قشقایی فر

ایران

1000

    


2. لباس و قلاب دوزی سنتی

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

نرگیس شرخودجیوا

ازبکستان

3000

دوم

ژانارا چنگیشوا

قرقیزستان

2000

سوم

جمیله ال عسگر

لبنان

1000

    

3. هنرهای فلزی طلا و نقره

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

عبدالناصر گیوقصاب

ایران

3000

دوم

کامران آراسته

ایران

2000

سوم

ارکان تاباک اوغلو

ترکیه

1000

    

4. هنرهای سفال و سرامیک

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

مالیک محمد عبد الرحمان نقاش

پاکستان

3000

دوم

سید مسرور حسین

پاکستان

2000

سوم

محمدمهدی انوشفر

ایران

1000

    

5. هنرهای لاکی و چوبی

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

محسن کاوه

ایران

3000

دوم

محمدعلی ودود

ایران

2000

سوم

آگوس سوپرایوگا سیغید

اندونزی

1000

 

                                                

6. نگارگری

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

شکرالدین

ازبکستان

3000

دوم

جلیل جوکار

ایران

2000

سوم

گلرخسار عمروا

تاجیکستان

1000

7. هنرهای ابروباد و باتیک

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

-----------

----------

3000

دوم

عزیز بن ما اس

مالزی

2000

سوم

لیلا الخسنا

اندونزی

1000

   

8. مینای شیشه

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

-----------

-------

3000

دوم

داداش مهرآوری

ایران

2000

سوم

--------

---------

1000

9. تذهیب و صحافی

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

منیره لالالی

الجزایر

3000

دوم

کریم میرزایی

ایران

2000

سوم

فخریه رحمت الله

افغانستان

1000

                                              

10. سبدبافی، صدف و چرم

مقام

نام هنرمند

کشور

جوایز مالی به دلار

اول

عمر دیاگن

سنگال

3000

دوم

احمد حسن محمد مفرح

سودان

2000

سوم

احمد کادوس اتیه عبدالکافی

سودان

1000

                                                    

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.