مقالات

مقالات ارائه شده در بخش همایش جشنواره ارسیکا
ابعاد نوآوری در هنرهای اسلامی و صنایع دستی
عنوان مقاله پژوهشگر کشور
تنوع و نو آوری در نقاشی­های اسلامی اسعد عرابی فرانسه
سجاده های  بانجا لوکا کنعان سورو کویچ بوسنی و هرزگوین
حافظه و هنرهای سنتی بهمن نامورمطلق ایران
هنرهای اسلامی و صنایع دستی از منظر میراث و فرهنگ
مینیاتور بین محتوی و شکل هنری موسی کشکاش الجزایر
هنرهای اسلامی و صنایع­دستی از منظر میراث و فرهنگ در جهان عثمان یتیم  
تجربیات ترکمنستان در زمینه ی هنرهای اسلامی و صنایع دستی از منظر میراث و فرهنگ عجب بایریوا
 
ترکمنستان
صنایع دستی و سنتی و تاثیرات آن در تبادل فرهنگی بین مردمان عرب شرقی و اروپای غربی ایمان مهران مصر
هنرهای اسلامی و صنایع دستی از منظر اقتصاد و گردشگری
تجارت الکترونیک : رویکردی راهبردی در توسعه ی صنایع دستی شهریار شکرپور- آرزو خانپور ایران
ابعاد بازاریابی صنایع دستی سبارا مامبیوتووا قرقیزستان
صنایع دستی مرتبط به معماری سنتی در تونس، دوره معاصر و افق­های توسعه – به عنوان مثال صنایع دستی خمیر فتحی جرای
 
تونس
باتیک در اندونزی لیلی الخنسی راهاردجو اندونزی
اشتغال در صنایع دستی و بازده اقتصادی آن
هنرهای اسلامی و صنایع دستی از منظر اقتصاد و گردشگری ایندراسن وینکاتاشیلوم فرانسه
صنایع دستی سنتی در سودان : وضعیت فعلی و آینده عبدو عثمان سودان
نیروی بالقوه گردشگری ازبکستان دوربیک محمدکریم اوف
 
ازبکستان
هنر و صنایع دستی جمهور قرقیزستان جانارا چینگیشووا قرقیزستان
بازاریابی صنایع دستی
نقش صنایع دستی در جریان توسعه اقتصاد و صنعت گردشگری نزیه طالب معروف ترکیه
آینده ی صنایع دستی ، بازنگری تکامل صنایع دستی با گردشگری به عنوان یک توسعه ی قابل دوام در اوگاندا برونو سیرونکودما، اوگاندا
ابعاد بازاریابی صنایع دستی در موریتانیا براهیم نداه موریتانی
نقش هنر و صنایع دستی در معرفی و شناسایی هویت فرهنگی و تقویت گفت و گوی فرهنگی بین الملل
خلاقیت به عنوان ایده ای برای باز شناسایی اهمیت فرهنگی : میراث ملموس در مقابل میراث ناملموس در بافت مسلمان عرب زکی اصلان کانادا
"تغییر سیما" قدرت هنر محمد عاصف شریف پاکستان
هنر آفریقای جنوبی اشمات سونی افریقای جنوبی
نقش دولت و ارگان های دولتی در توسعه و تعلیم هنر قوم آذربایجان ایرنا ابراهیمووا آذربایجان
سنت، میراث و مدرنیته در عصر جهانی شدن
به سوی جهانی شدن: هنرهای بصری در جهان عرب و چشم انداز هنر بین المللی سیلویا نیف سوئیس
تاثیرات جهانی شدن بر فرش دستباف ایرانی شکیبا شریفیان و مهدی محمد زاده
 
ایران
هنر های اسلامی در عصر جهانی شدن محمد رضا دهشیری ایران
معماری اسلامی در عصر جهانی شدن مازیار آصفی، صفا سلخی ایران
موقعیت و نقش هنر دستی سنتی در قلمرو (میراث فرهنگی) و (جهانی شدن فرهنگی) مهین سهرابی نصیر آبادی ایران
حافظه، سنت و فرآیند حفاظت
فرش های معاصر تبریز و مزایای نسبی آنها با توجه به اصول موقعیت علی وندشعاری وعبدالله میرزایی ایران
شرایط مدرن و مشکلات توسعه گونه های کاربردی هنر تاجیکستان طاهرحبیبوف
 
تاجیکستان
صنایع دستی سنتی فلسطین: چگونه از آن ها حفاظت می کنیم؟ و چرا؟ رائد فارس فلسطین
ارتباط صنایع دستی با آداب و سنن
بازبینی نمادهای تزئینی وابسته به معماری در میراث تونسی زینب کریمه تونس
حیا هنر ها و صنایع دستی فراموش شده ی ایران مهدی مکی نژاد
 
ایران
آموزش و پرورش: فرصت ها در حوزه هنر های اسلامی و صنایع دستی
تجربیات مرکز هنر های اسلامی کویت در حمایت از صنایع دستی فرید العلی کویت
سیر تکاملی آموزش های دانشگاهی هنر اسلامی و صنایع دستی در ایران مهدی محمد زاده، ندا سیفی
 
ایران
آموزش هنر از طریق عمل مطابق با سنت آموزشی اسلام محمد حسین نواب
 
ایران
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.